a) 실시 절차:   

 

 

·      기업은 외국 투자자인 주주, 창립 주주, 경영 분야, 영업 내용에 관한 기업 등기 내용 변경에 대한 확인서, 기업 등기 증명서를 받을 때 기업은 기업 등기 내용을 통보하기 위해 수수료를 지급하고 경영 등기실에 공개 날짜부터 영업 30일이내 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에서 공개 통보하기 위해 기업 등기 내용 통보 요청서를 보낸다.

 

 

·      경영 등기실은 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 기업 등기 내용을 게시한다.

 

 

b) 실시 방식: 기업 설립자나 위임 받게 되는자는 기업 등기 절차를 실시하고 기업이 본사에 설치하는 경영 등기실에 기업 등기서류를 직접 보내거나 법적 대표자는 기업 등기에 관한 국가 정보 포털의 규정에 따라 인터넷을 통해서 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      기업 등기 내용 통보 요청서 (별첨II-25, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결 기간: 경영 등기실은 기업 등기 내용 통보 비용 및 기업 등기 내용 통보 신청서를 받은 후에 경영 등기실은 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 기업 등기 내용을 게시한다.

 

 

e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과: 기업 등기 증명서 내용/기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 외국 투자자인 주주, 창립 주주, 경영 영업, 분야에 관련된 기업 등기 내용에 대한 확인서.

 

 

i) 수수료: 200,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류 제출 시기에 납부).

 

 

k) 양식:

 

 

·      기업 등기 내용 통보 신청서 (별첨II-25, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

l) 절차 실시 요청, 조건: 기업법의 제 33 조 및 시행령78/2015/NĐ-CP의 제 55조.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      2012년 10월 23일에 기업 정보 제공 비용, 기업 등기 비용 사용 및 징수 제도, 관리의 재정부 통지서176/2012/TT-BTC 에 관한 보충.수정된 재정부의 2015년 8월 09일에 통지서106/2013/TT-BTC (통지서106/2013/TT-BTC);

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 10.779.676          Thực hiện bởi: OrientSoft