a) 실시 절차:

 

 

- 1차: 변경할 때 협동조합은 등기 기관에게 서류 01부를 보낸다.

 

 

- 2차: 서류를 접수할 때 협동조합 등기 기관은 다음으로 한다:

 

 

+ 절차를 작성하는 자에게 효력을 갖는 여권이나 주민등록증 사본을 제출한다.

 

 

+위임된 경우 다음과 같이 서류가 있어야 한다: 협동조합 설립자, 협동조합 및 서류 제출 서비스 업체간에 서비스 제공 계약서, 서류를 제출하거나 결과를 받을 때 이 조직의 위임장; 법률의 규정에 따라 결과를 받거나 서류를 제출할 때 위임 서류.

 

 

- 3차: 법적 서류를 받은 후에 협동조합 등기 기관은 송장을 인수인계한다. 05일이내 등기 기관은 협동 조합에게 등기 서류 01부를 충분히 인수인계하고 협동조합 등기 기관에 서류 사본 01부를 보관한다. 협동조합에게 서류를 인수인계할 때 서류를 받는자의 싸인이 있다. 전체 서류는 봉인되고 수신자에게 보낸다.

 

 

협동조합 등기 서류를 인수인계하지 않는 경우 등기 기관은 서면으로 통보하고 이유를 명시한다.

 

 

- 4차: 협동조합 등기 서류를 다시 받는 날짜 15일이내 협동조합은 새로운 협동조합 등기 기관에서 협동조합 등기 장소에서 등기를 실시한다.

 

 

새로운 협동 조합 등기 기관은 협동조합에게 새로운 등기 증명서 발급 및 변경에 대한 실시한다. 협동조합에게 등기 증명서가 발급되지 않는 경우 서면으로 통보하고 이유를 잘 명시한다.

 

 

- 5차: 새로운 협동조합 등기 증명서를 받을 때 협동 조합은 기존 발급된 협동조합 등기 증명서 원본을 내야 한다.

 

 

b) 실시 방식:

 

 

국가 행정 기관의 본사에 직접 보낸다

 

 

c) 첨부 서류:

 

 

- 협동조합 등기 기관 변경 요청서;

 

 

- 협동조합등기 기관 변경에 대한 관리 위원회의 서면으로 결정서나 회원 대회의 의결;

 

 

- 기존 협동조합 등기 기관이 인수인계된 서류(협동조합은 새로운 협동조합 등기 기관에 등기 실시한다).

 

 

d) 서류 수량:

 

 

01 부

 

 

đ)해결 기간:

 

 

서류를 받는 날짜부터 05영업일.

 

 

e)행정 절차 실시 기관:

 

 

투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실.

 

 

g)행정 절차 실시 대상:

 

 

개인, 조직.

 

 

h)행정 절차 실시 결과:

 

 

협동조합 설립 등기 증명서.

 

 

i) 등기비: 20,000 동 (서류 제출 시간에 입금).

 

 

재정부의 2014년 01월 02일에 통지서02/2014/TT-BTC제3조 2항 b점 및 제 2조 6항의 규정에 따라 재정부의 안내에 의해 중앙에 속한 도시, 성 인민 위원회의 결정 관할된 수수료 및 요금에 관한 실시하게 된다.

 

 

k) 신청서의 양식:

 

 

통지서03/2014/TT-BKHĐT의 별첨I-16 의 양식에 따라 협동조합 등기 기관 변경 요청서 ;

 

 

l)행정 절차 실시 조건, 요청:

 

 

없음.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

- 2012년 11월 20일에 협동조합법;

 

 

- 협동조합의 일부 조항에 관한 자세한 규정 2013년 11월 21일에 시행령193/2013/NĐ-CP;

 

 

- 협동조항의 활동 현황 보고 제도 및 협동조합 등기에 안내 2014년 05월 26일에 통지서03/2014/TT-BKHĐT;

 

 

- Hung Yen성 인민 위원회 2008년 12월 28일에 결정서31/2008/QĐ-UBND.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước chọn tỉnh Hưng Yên là ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Khác 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 10.450.934          Thực hiện bởi: OrientSoft