Business registration replacing for content of enterprise registration in Investment license or Enterprise registration certificate or other documents with equivalent legal value

a) Implementation order:                                                                                                 

·    Company submits documents to the business registration office where the enterprise has registered the head office.

·    When receiving notice on change of content of enterprise registration, the Business registration office shall give receipt, check the validity of the documents and issue business registration certificate.

b) Implementation method: The company submits documents to the business registration office where the enterprise has registered the head office. When receiving notice on change of content of enterprise registration, the Business registration office shall give receipt, check the validity of the documents and issue business registration certificate

 c) Documents:

+ If the company requests for being issued Enterprise registration certificate  replacing for content of enterprise registration in the Investment license or the Enterprise registration certificate  or other documents with equivalent legal value (hereinafter called "Investment certificate") without changing the contents of the business registration:

·        A valid copy of the investment certificate;

·        A valid copy of Tax registration certificate;

·     Request for supplementing and updating enterprise registration information for company operating under the investment license, investment certificate (Annex II-18 Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

+ In case the company registers to change business registration contents

·        A valid copy of the investment certificate;

·        A valid copy of Tax registration certificate;

·        Request for supplementing and updating enterprise registration information for company operating under the investment license, investment certificate (Annex II-18 Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

·        Documents include the documents corresponding to each change of regulations of Decree No. 78/2015/ND-CP.

d) Number of documents: 01 set.

đ) Time limit for settlement: Within three (03) working days after receiving valid documents

e) Implementing agency: The Business Registration Office – The Department of Planning and Investment.

g) Subjects of administrative procedures: Individuals and organizations.

h) Results of administrative procedures: Business registration certificate

i) Fees: 200,000 VND/time (Circular No. 176/2012/TT-BTC) (Payment at time of filling).

k) Name of form, declaration:

+ If the company requests for being issued Enterprise registration certificate replacing for the content of enterprise registration in the Investment license or the Enterprise registration certificate or other documents with equivalent legal value (hereinafter called "Investment registration certificate") without changing the contents of the business registration:

·    Request for supplement, update of business registration information for the company operating under the Investment license and Investment certificate (Annex II-18, Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

+ If the company registers to change contents of the business registration

·   Request for supplement, update of business registration information for the company operating under the Investment license and Investment certificate (Annex II-18, Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

·    Application forms corresponding to the changes which registered by the company is stipulated in Decree No. 78/2015/ND-CP and Circular No. 20/2015 / TT-BKHDT.

l) Requirements and conditions for procedure implementation: defined in Article 28, 29, 31 of the Law on Enterprises and Clause 1, 3 of Article 8 of Circular No. 20/2015/TT-BKHDT.   

m) Legal basis of administrative procedures:

·    The Enterprise Law of the Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 (The Enterprise Law);

·   Decree No. 78/2015/ND-CP dated 14/9/2015 of the Government on enterprise registration (Decree No. 78/2015/ND-CP);

·    Circular No. 20/2015/TT-BKHDT dated 01/12/2015 of the Ministry of Planning and Investment guiding the enterprise registration (Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

·     Circular No. 176/2012/TT-BTC dated 23/10/2012 of the Ministry of Finance providing for the collection level, collection regime, payment, management and use of fees of enterprise registration, business household registration and enterprise information supply fee (Circular No. 176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 18.5, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ ...

Ngày 10.5, Tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó...

Ngày 4.5, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư...

Sáng 29/3, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhâ...

Ngày 22.3, tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 
Địa chỉ: Số 8, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999
Email: hungyenipc@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm
 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 6.467.550          Thực hiện bởi: OrientSoft