a) 실시 절차:                                                                                          

 

 

·          대표 사무실, 지점, 기업의 도장 수량 변경, 도장 샘플 사용.변경. 취소전에 기업은 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 본사, 대표사무실, 지점에 설치되는 경영 등기실에 통보서를 보낸다.

 

 

·      대표 사무실, 지점, 기업의 도장 샘플 통보서를 받은 후에 경영 등기실은 기업에게 송장을 인수인계하고 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 도장 샘플 게시를 실시한다.

 

 

·      기업은 새로운 대표 사무실, 지점, 기업의 도장 샘플에 관한 정보 게시 통보서를 발급되는 경우 기존 대표 사무실, 지점, 기업의 도장 샘플의 정보 게시에 대한 통보서가 효력이 없다.

 

 

b) 실시 방식: 기업 설립자나 위임 받게 되는자는 기업의 도장 샘플 사용/변경/취소에 관한 경영 등기실에 기업 등기서류를 직접 보내거나 법적 대표자는 기업 등기에 관한 국가 정보 포털의 규정에 따라 인터넷을 통해서 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      대표사무실/지점/기업의 도장 수량/도장 샘플 사용에 관한 통보서 (별첨II-8, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      대표 사무실/지점/기업의 도장 샘플 변경에 대한 통보서 (별첨II-9, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      대표 사무실/지점/기업의 도장 취소에 관한 통보서 (별첨II-10, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      투자허가서, 투자 증명서, 기타 법적 서류를 발급된 기업에 대한 명시된 서류외에 기업은 다음과 같은 서류를 제출한다:투자 증명서 사본; 세금 등기 증명서 사본;통지서 20/2015/TT-BKHĐT 별첨 II-18 규정에 따라 경영 등기 정보 업데이트, 보충 신청서;

 

 

·      투자 등기 기관에 발급된 투자 허가서, 법적 서류에 따라 활동 대표 사무실/지점에 대한 명시된 서류외에 기업은 다음으로 서류를 제출한다:통지서20/2015/TT-BKHĐT 별첨 II-19 규정에 따라 투자 허가서/투자 증명서에 따라 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서; 지점의 세금 등기 증명서 사본 투자 허가서 사본..

 

 

d) 서류 수량: 01 .

 

 

đ) 해결 기간: 대표 사무실, 지점, 기업의 도장 샘플을 통보서를 받은 후에 경영 등기실은 기업에게 송장을 인수인계하고 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 도장 샘플을 실시한다.

 

 

e) 실시 기관:투자 기획청-경영 등기실..

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과: 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 게시된 대표사무실/지점/기업의 도장 샘플 사용/도장 변경/도장 샘플 취소에 대한 통보서는 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 게시된다.

 

 

i) 수수료:

 

 

k) 양식:

 

 

·      대표 사무실/지점/기업의 도장 수량/도장 샘플 사용에 대한 통보서 (별첨II-8, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      대표 사무실/지점/기업의 도장 샘플 변경에 대한 통지서 (별첨II-9, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      대표사무실/지점/기업의 도장 취소에 대한 통보서 (별첨II-10, 통지서 20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 등기 정보 업데이트, 보충 신청서 (별첨II-18 통지서 번호20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      투자 허가서/투자 증명서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서 (별첨II-19 통지서20/2015/TT-BKHĐT)..

 

 

l) 절차 실시 조건, 요청: 시행령78/2015/NĐ-CP제 34조 및 기업법 제 44조의 규정.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업법의 일부 조항 규정된 정보의 2015년 10월 19일에 시행령96/2015/NĐ-CP.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 12.219.523          Thực hiện bởi: OrientSoft