a) 실시 절차:                                                                                          

 

 

·          대표 사무실, 지점, 기업의 도장 수량 변경, 도장 샘플 사용.변경. 취소전에 기업은 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 본사, 대표사무실, 지점에 설치되는 경영 등기실에 통보서를 보낸다.

 

 

·      대표 사무실, 지점, 기업의 도장 샘플 통보서를 받은 후에 경영 등기실은 기업에게 송장을 인수인계하고 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 도장 샘플 게시를 실시한다.

 

 

·      기업은 새로운 대표 사무실, 지점, 기업의 도장 샘플에 관한 정보 게시 통보서를 발급되는 경우 기존 대표 사무실, 지점, 기업의 도장 샘플의 정보 게시에 대한 통보서가 효력이 없다.

 

 

b) 실시 방식: 기업 설립자나 위임 받게 되는자는 기업의 도장 샘플 사용/변경/취소에 관한 경영 등기실에 기업 등기서류를 직접 보내거나 법적 대표자는 기업 등기에 관한 국가 정보 포털의 규정에 따라 인터넷을 통해서 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      대표사무실/지점/기업의 도장 수량/도장 샘플 사용에 관한 통보서 (별첨II-8, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      대표 사무실/지점/기업의 도장 샘플 변경에 대한 통보서 (별첨II-9, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      대표 사무실/지점/기업의 도장 취소에 관한 통보서 (별첨II-10, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      투자허가서, 투자 증명서, 기타 법적 서류를 발급된 기업에 대한 명시된 서류외에 기업은 다음과 같은 서류를 제출한다:투자 증명서 사본; 세금 등기 증명서 사본;통지서 20/2015/TT-BKHĐT 별첨 II-18 규정에 따라 경영 등기 정보 업데이트, 보충 신청서;

 

 

·      투자 등기 기관에 발급된 투자 허가서, 법적 서류에 따라 활동 대표 사무실/지점에 대한 명시된 서류외에 기업은 다음으로 서류를 제출한다:통지서20/2015/TT-BKHĐT 별첨 II-19 규정에 따라 투자 허가서/투자 증명서에 따라 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서; 지점의 세금 등기 증명서 사본 투자 허가서 사본..

 

 

d) 서류 수량: 01 .

 

 

đ) 해결 기간: 대표 사무실, 지점, 기업의 도장 샘플을 통보서를 받은 후에 경영 등기실은 기업에게 송장을 인수인계하고 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 도장 샘플을 실시한다.

 

 

e) 실시 기관:투자 기획청-경영 등기실..

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과: 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 게시된 대표사무실/지점/기업의 도장 샘플 사용/도장 변경/도장 샘플 취소에 대한 통보서는 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 게시된다.

 

 

i) 수수료:

 

 

k) 양식:

 

 

·      대표 사무실/지점/기업의 도장 수량/도장 샘플 사용에 대한 통보서 (별첨II-8, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      대표 사무실/지점/기업의 도장 샘플 변경에 대한 통지서 (별첨II-9, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      대표사무실/지점/기업의 도장 취소에 대한 통보서 (별첨II-10, 통지서 20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 등기 정보 업데이트, 보충 신청서 (별첨II-18 통지서 번호20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      투자 허가서/투자 증명서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서 (별첨II-19 통지서20/2015/TT-BKHĐT)..

 

 

l) 절차 실시 조건, 요청: 시행령78/2015/NĐ-CP제 34조 및 기업법 제 44조의 규정.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업법의 일부 조항 규정된 정보의 2015년 10월 19일에 시행령96/2015/NĐ-CP.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 10.814.305          Thực hiện bởi: OrientSoft