a) 실시 절차:

 ·      회사는 전환 완료 날짜부터 10일이내 경영 등기 기관과 같이 회사 유형으로 변환을 등기해야 한다.

 ·      전환 서류를 받는 날짜부터 영업 05일이내 기업 등기 기관은 기업 등기 증명서를 다시 발급된다.

 b) 실시 방식: 회사나 위임 대표자는 경영 등기실에 서류를 직접 제출하거나 전자로 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      주식 회사 등기 신청서;

 

 

·      전환 회사 정관;

 

 

·      회사 전환에 관한 회원 위원회의 회의 기록서 사본 및 결정서나 회사 소유자의 결정서;

 

 

·      기업법의 제 22조 4항 및 제 23조 4항에 따라 서류 사본 및 외국 투자자인 주주 명단, 창립된 주주 명단;

 

 

·      투자 자본 협의나 양도에 관한 증명 서류나 출자 자본 양도 계약서.

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결기간: 법적 서류를 받는 날짜부터 영업 03일이내.

 

 

e) 실시 기관: 경영 등기실– 투자 및 기획청.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과:기업등기 증명서/ 기업등기 서류 보충, 수정에 관한 통보서.

 

 

i) 수수료: 200,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류를 제출하는 시간에 납부).

 

 

k) 양식:

 

 

·      주식 회사 등기 신청서 (별첨II-4, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      창립된 주주 명단 (있는 경우) (별첨I-7, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      외국 투자자인 주주 명단 (있는 경우) (별첨I-8, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      위임에 따라 대표자의 명단 (별첨I-10, 통지서 20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

l)절차 실시 조건 및 요청: 시행령78/2015/NĐ-CP의 제 25조 및 기업법의 제 28, 196조의 규정.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 10.814.264          Thực hiện bởi: OrientSoft