a) Démarches à réaliser:                                 

·          En cas d'informations ou de modifications d'informations concernant le nom de famille, le nom, la nationalité, le numéro de passeport, l'adresse permanente, le nombre d'actions et les types d'actions des actionnaires individuels étrangers; nom, code de la société, adresse du siège social, nombre d'actions et types d'actions et nom complet, nationalité, numéro de passeport, adresse permanente du représentant délégué d'un actionnaire qui est une organisation étrangère, les sociétés envoient des notifications sur l’ajout et la mise à jour des informations sur l’enregistrement des sociétés au bureau d’enregistrement des sociétés dans lequel la société a son siège social conformément à la clause 3 de l’article 171 de la loi sur les sociétés dans les 03 jours ouvrables à compter de la date d’information ou de changement.

·          À la réception de la notification, le bureau d'enregistrement des sociétés émet un reçu, vérifie la validité de l'application, ajoute et modifie les informations relatives à la société dans la base de données nationale d'enregistrement des sociétés. Si la société en a besoin, le bureau d'enregistrement des sociétés doit lui délivrer un certificat de modification du contenu de l'enregistrement de la société.

b) Modalité de réalisation:

Les sociétés ou les personnes déléguées effectuent les procédures d'enregistrement des sociétés pour envoyer des notifications sur l'ajout et la mise à jour des informations d'enregistrement des sociétés directement au bureau d'enregistrement des sociétés où la société a son siège ou par voie électronique selon le processus inscrit sur le portail national d'enregistrement des sociétés.

c) Composition du dossier, le dossier inclut:

·     Annonce d’ajouts et de mises à jour d’informations sur l’enregistrement commercial (Annexe II-5, Circulaire n ° 20/2015 / TT-BKHĐT);

d) Nombre de dossiers: 01 dossier.

đ) durée de traitement: A la réception du dossier valide, le bureau d’immatriculation commercial réalisera l’ajout, la modification des informations de la société dans la Portal national des bases de données sur l’immatriculation des sociétés.

e) Organisme en charge du traitement: Bureau d’immatriculation commercial – Service du Plan et de l’Investissement

g) Sujet concernant les procédures administratives: Indiv, organisation.

h) Résultat de traitement des procédures administratives: Les informations relatives à l'entreprise sont mises à jour dans la base de données nationale d'enregistrement / certification des modifications apportées au contenu de l'enregistrement.

i) Frais :

k) Nom du formulaire, formulaire de déclaration:

·     Annonce d’ajouts et de mises à jour d’informations sur l’enregistrement commercial (Annexe II-5, Circulaire n ° 20/2015 / TT-BKHĐT);

l) Exigences, conditions de mise en place de la procédure: Réglé dans l’article 171 loi des sociétés et l’article 54 Décret No 78/2015/NĐ-CP.

m) Bases juridique des procédures administratives:

·     Loi sur les sociétés de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam n ° 68/2014 / QH13 du 26 novembre 2014 (loi sur les sociétés);

·     Décret gouvernemental n ° 78/2015 / ND-CP du 14 septembre 2015 sur l’immatriculation des sociétés (décret n ° 78/2015 / ND-CP);

·     Circulaire n ° 20/2015 / TT-BKHĐT datée du 1er décembre 2015 du ministère du Plan et de l'Investissement régissant sur l’immatriculation des sociétés (Circulaire n ° 20/2015 / TT-BKHĐT);

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước chọn tỉnh Hưng Yên là ...

Bài cuối: Tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư Bài 1: Điểm ...

Bài 2: Phát triển hạ tầng thu hút đầu tư Bài 1: Điểm đến hấ...

Với mục tiêu thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, hi...

Ngày 24.5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lãn...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 145, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 9.962.582          Thực hiện bởi: OrientSoft