DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MAI HÁT
Tên tiếng anh
Tên viết tắt
Địa chỉ
Thôn Ông Hảo, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại
0972 404 962
Fax
Email
Website
Mã số doanh nghiệp
0900885228
Ngày cấp
29/12/2014
Loại hình doanh nghiệp
Doanh nghiệp tư nhân
Tình trạng thay đổi
1
Người đại diện
Vốn điều lệ
600.000.000
Người đứng đầu đơn vị
Ngành nghề kinh doanh

- 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày