a) 진행절차:  

 

 

-1차: BCC계약서에있는외국투자자는 Hung Yen성투자및기획부에서관리실성립서류를제출한다.

 

 

-2차:규정에따라서류접수된후 15일동안투자및기획부는BCC계약서에있는외국투자자에게관리실활동등록증명서를발급한다.

 

 

b) 진행방식:

 

 

- 서류보내기:서류접수및결과내는부서에서직접제출한다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다);우체국으로보낼수있다.

 

 

- 결과받기: 서류접수및결과내는부서에서직접받다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다); 우체국으로보낼수있다.

 

 

c) 서류성분:

 

 

- BCC계약서에있는외국투자자의관리실성립등록신청서 ( 베트남에서대표사무실의이름및주소 ( 있는경우 ) / 관리실의이름및주소 ; 관리실의활동내용,기한,범위 , 관리실의대표자의성함 / 거주지 / 주민등록증 / 신분증 / 여권 ( 투자자는한장식사인하고마지막장에중분히사인해야한다 )

 

 

- BCC계약서에있는외국투자자의관리실성립에대한결정서 ( 외국의서류경우에상에있는문서는영사확인하고외국어로작성된서류는베트남오로번역하고공증을받아야된다 );

 

 

- 관리실대표자임명결정서복사본;

 

 

- 사업합작계약서 (BCC) 복사본.

 

 

*주의:개인/조직은행정적인절차를진행시공증된복사본니아원본이랑비교할수있기위해본사본및원본을같이제출할수있다.

 

 

d) 서류수량:

 

 

서류 1세트

 

 

đ) 해결기간:

 

 

서류받은후 15일동안해결한다.

 

 

e) 진행기관:

 

 

- 행정절차직접진행기관 : Hung Yen성투자및기획부 ;

 

 

- 배합기관: 관련된부서.

 

 

g) 행정절차진행대상:

 

 

외국투자자(개임및조직)

 

 

h) 행정절차진행결과:

 

 

16/2015/TT-BKHĐT안내장과발행된양식II.6에따라관리실활동등록증.

 

 

i) 비용:

 

 

없음

 

 

k) 신청서양식:

 

 

16/2015/TT-BKHĐT안내장과발행된양식I.5에따라관리실성립등록문서.

 

 

l)절차진행조건및요청:

 

 

- 법규알맞는서류;

 

 

- BCC투자자는BCC계약서에 1측이다.

 

 

m) 행정절차의법리근거:

 

 

- 2014년11월26일67/2014/QH13 투자법;

 

 

-투자법의몇조항을자세히규정하고시행안내에대한 2015년11월12일118/2015/NĐ-CP결의서;

 

 

-베트남에서투자활동보고및투자절차진행양식규정된 2015년11월18일16/2015/TT-BKHĐT안내장

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 2      Tổng số lượt truy cập: 12.257.516          Thực hiện bởi: OrientSoft