a) 실시 절차:
• 기업은 기업 등기 서류의 내용에 비해 기업 등기 증명서에 내용이 맞추지 않으면 경영 등기실에 통지서20/2015/TT-BKHĐT의 별첨 II-14의 규정에 따라 정보 수정 요청서를 보낸다. 경영 등기실은 신청서를 받고 서류를 검사한다. 기업의 요청서를 받는 날짜 영업 03일이내 기업 등기 증명서를 다시 발급한다.
• 기업은 기업 등기에 관한 국가 데이터 기초에 기업 등기 증명서, 경영 등기 증명서, 세금 등기 및 경영 등기 증명서, 투자 허가서, 투자 허가서에 비해 기업 등기 정보 내용이 맞지 않는 것을 발견한 후에 기업은 통지서  20/2015/TT-BKHĐT의 별첨 II-16의 규정에 따라 수정 신청서를 보낸다. 기업의 수정 신청서를 접수날짜부터 영업 03일이내 경영 등기실은 기업 등기에 대한 국가 데이터 기초에 기업 등기 정보를 수정할 책임이 있다.
b) 실시 방식: 기업은 경영 등기실에 정보 수정 신청서를 보내거나 전자로 보낸다.
c) 다음과 같은 서류이다:
• 경영 장소 등기 증명서, 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서, 기업 등기 내용 변경에 대한 확인서, 기업 등기 증명서에 정보 수정 신청서(별첨 II-14 통지서20/2015/TT-BKHĐT);
• 기업 등기에 대한 국가 데이터에 전환으로 인해 기업 등기 정보 수정 신청서 (별첨II-16 통지서20/2015/TT-BKHĐT).
d) 서류 수량: 01 부.
đ) 해결 기간: 법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.
e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.
g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.
h)행정 절차 실시 결과:기업 등기 증명서/ 기업 등기 서류 수정, 보충에 대한 통보서.
i) 수수료: 
k) 양식: 
• 경영 장소 등기 증명서, 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서, 기업 등기 내용 변경에 대한 확인서, 기업 등기 증명서에 정보 정정 신청서 (별첨 II-14  통지서 20/2015/TT-BKHĐT); 
• 기업 등기에 대한 국가 데이터 기초에 변환으로 인해 기업 등기 정보 정정 신청서 (별첨 II-16 통지서20/2015/TT-BKHĐT).
l) 절차 실시 요청, 조건: 통지서 20/2015/TT-BKHĐT의 제 13조 및 제 17조
m) 행정 절차의 법적 근거:
• 2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법); 
• 기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);
• 기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT); 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 10.814.307          Thực hiện bởi: OrientSoft