a) 실시 절차:
• 기업은 기업 등기 서류의 내용에 비해 기업 등기 증명서에 내용이 맞추지 않으면 경영 등기실에 통지서20/2015/TT-BKHĐT의 별첨 II-14의 규정에 따라 정보 수정 요청서를 보낸다. 경영 등기실은 신청서를 받고 서류를 검사한다. 기업의 요청서를 받는 날짜 영업 03일이내 기업 등기 증명서를 다시 발급한다.
• 기업은 기업 등기에 관한 국가 데이터 기초에 기업 등기 증명서, 경영 등기 증명서, 세금 등기 및 경영 등기 증명서, 투자 허가서, 투자 허가서에 비해 기업 등기 정보 내용이 맞지 않는 것을 발견한 후에 기업은 통지서  20/2015/TT-BKHĐT의 별첨 II-16의 규정에 따라 수정 신청서를 보낸다. 기업의 수정 신청서를 접수날짜부터 영업 03일이내 경영 등기실은 기업 등기에 대한 국가 데이터 기초에 기업 등기 정보를 수정할 책임이 있다.
b) 실시 방식: 기업은 경영 등기실에 정보 수정 신청서를 보내거나 전자로 보낸다.
c) 다음과 같은 서류이다:
• 경영 장소 등기 증명서, 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서, 기업 등기 내용 변경에 대한 확인서, 기업 등기 증명서에 정보 수정 신청서(별첨 II-14 통지서20/2015/TT-BKHĐT);
• 기업 등기에 대한 국가 데이터에 전환으로 인해 기업 등기 정보 수정 신청서 (별첨II-16 통지서20/2015/TT-BKHĐT).
d) 서류 수량: 01 부.
đ) 해결 기간: 법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.
e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.
g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.
h)행정 절차 실시 결과:기업 등기 증명서/ 기업 등기 서류 수정, 보충에 대한 통보서.
i) 수수료: 
k) 양식: 
• 경영 장소 등기 증명서, 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서, 기업 등기 내용 변경에 대한 확인서, 기업 등기 증명서에 정보 정정 신청서 (별첨 II-14  통지서 20/2015/TT-BKHĐT); 
• 기업 등기에 대한 국가 데이터 기초에 변환으로 인해 기업 등기 정보 정정 신청서 (별첨 II-16 통지서20/2015/TT-BKHĐT).
l) 절차 실시 요청, 조건: 통지서 20/2015/TT-BKHĐT의 제 13조 및 제 17조
m) 행정 절차의 법적 근거:
• 2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법); 
• 기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);
• 기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT); 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 12.219.530          Thực hiện bởi: OrientSoft