7.3 Уведомление о создании местонахождения бизнеса (для индивидуального предпринимателя, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества, товарищества)

 

a) Порядок выполнения

·      Местонахождение предприятия может находиться за пределами зарегистрированного адреса головного офиса. Предприятие может создать местонахождение только в провинциях или центральных городах, где находится головной офис или филиал.

·      В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о создании местонахождения предприятие должно отправить уведомление о создании местонахождения предприятия в Бюро государственной регистрации предприятий

·      После получения действительного досье заявления от предприятия Бюро государственной регистрации предприятий вводит информацию в Национальную информационную систему государственной регистрации предприятий, чтобы запросить код местонахождения компании. В течение 03 рабочих дней с даты получения действительного досье, Бюро государственной регистрации предприятий выдает предприятию Свидетельство о государственной регистрации предприятия.

б) Способ выполнения: Законный представитель напрямую отправляет уведомление о регистрации деятельности филиала или представительства/создания местонахождения бизнеса в Бюро государственной регистрации предприятий, где находится головной офис предприятия или через электронную сеть согласно порядку на Национальном информационном портале по государственной регистрации предприятий.

в) В состав досье входит:

Уведомление о регистрации деятельности филиала, представительства/создании местонахождения бизнеса (Приложение II-11, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT).

г) Количество досье: 01.

д) Срок разрешения: В срок 3 (трех) дней с момента получения действующего досье в полном объеме.

e) Орган выполнения: Бюро государственной регистрации предприятий Департамента планирования и инвестиций.

ё) Субъекты, реализующие административные процедуры: Юридическое, физическое лицо.

ж) Результаты выполнения административных процедур: Свидетельство о регистрации деятельсности предприятия.

з) Сборы: 100.000 донгов в раз (Циркуляр № 176/2012/TT-BTC) (Оплатить в момент подачи досье).

и) Наименование формы заявления, формы декларации:

·      Уведомление о регистрации деятельности филиала, представительства/создании местонахождения бизнеса (Приложение II-11, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT).

й) Требования, условия выполнения процедур: предусмотрены в Статье 46 Предпринимательского права и Статье 33 Постановления № 78/2015/NĐ-CP.  

к) Правовые основы административных процедур:

·      Предпринимательское право Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам № 68/2014/QH13 26 ноября 2014 года (Предпринимательское право);

·      Постановление Правительства № 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 «О государственной регистрации предприятий» (Постановление № 78/2015/NĐ-CP);

·      Циркуляр Министерства планирования и инвестиций № 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015, руководящий регистрацией предприятий (Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·     Циркуляр Министерства финансов № 176/2012/TT-BTC 23/12/2012, предусмотрящий уровень сбора, режим сбора, оплаты, управления и использования сборы на регистрацию предприятий, домохозяйства и сборы на предоставление информации предприятий (Циркуляр № 176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 9.10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh và Hiệp hội Doanh ng...

Thực hiện chủ trương của tỉnh về thu hút, khuyến khích đầu tư trong lĩ...

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước đã chọn Hưng Yên là ...

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Th...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 145, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 2      Tổng số lượt truy cập: 9.399.355          Thực hiện bởi: OrientSoft