a) 실시 절차: 투자 허가서, 투자 증명서, 해당하는 서류에 따라 활동 기업에 대한 경영 장소의 활동 내용을 변경하는 경우 경영 등기실에 서류를 제출한다.                                                                                                                                                                            b) 실시 방식: 기업은 경영 등기실에 기업 등기 증명서 내용에 관한 서류를 제출하거나 기업 등기에 대한 법적 대표자는 국가 정보 포털을 통해서 전자로 기업 등기 서류를 제출한다..

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

          +기업에 속하는 경영 장소 경우:

 

 

·      경영 장소/대표 사무실/지점 활동 등기 내용 변경에 대한 통보서(별첨II-13, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      투자 허가서, 투자 증명서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서 (별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

          +지점에 속하는 경영 장소 경우:

 

 

·      경영 장소/대표 사무실/지점 활동 등기 내용 변경에 대한 통보서(별첨II-13, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      투자 허가서, 투자 증명서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서 (별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

·      투자 증명서에 따라 지점 활동 경우 첨부 서류외에 지점의 세금 등기 증명서 사본 있다.

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결 기간: 법적 서류를 받는 날짜부터 영업 03일이내.

 

 

e) 실시 기관: 경영 등기실– 투자 및 기획청.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과:기업등기 증명서/ 기업등기 서류 보충, 수정에 관한 통보서.

 

 

i) 수수료: 100,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류를 제출하는 시간에 납부).

 

 

k) 양식:

 

 

·      경영 장소/대표 사무실/지점 활동 등기 내용 변경에 대한 통보서(별첨II-13, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·        투자 허가서, 투자 증명서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

l) 절차 실시 조건, 요청:시행령78/2015/NĐ-CP의 제 48조 및 통지서20/2015/TT-BKHĐT의 제 8조

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Sáng 18/1, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng ...

Ngày 18.1, tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí ...

Ngày 8.11, Công ty cổ phần Traphaco tổ chức lễ khánh thành Nhà máy sả...

Ngày 17.10, tại Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long II, UBND tỉnh và Côn...

Ngày 11.10, tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 
Địa chỉ: Số 8, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999
Email: hungyenipc@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm
 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 5.690.064          Thực hiện bởi: OrientSoft