a) 실시 절차:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

주의: 기업의 법률에 따라 대표자는 변경 날짜부터 10일이내 합작 회원 변경에 관한 등기할 책임이 있다.

 

 

·      기업은 기업 등기 증명서를 발급된 경영 등기실에 주식회사, 유한책임회사의 법적대표자변경등기 서류를 제출한다. 서류는 법적 대표자 변경 통보서 및 서류 목차에 명시된 서류를 포함한다.

 

 

·      다음과 같은 법적 대표자 변경 통보서의 내용이다:

 

 

a.    기업 코드, 기업명, 세금코드, 경영 등기 증명서 번호 (기업이 기업 코드, 세금 코드가 없는 경우);

 

 

b.   시행령78/2015/NĐ-CP의 제10조 규정에 따라 성명, 주민 등록증, 여권, 기타 법적 개인 증명서; 회사의 법률에 따라 대표자를 대신하는자의 상주 주소;

 

 

c.    다음자중에 성명, 서명이 있다:

 

 

-       개인인 소유자가 있는 한회원 유한책임회사에 대한 회사 소유자.

 

 

-       조직인 소유자가 있는 한회원유한책임회사에 대한 회사 회장이나 회원 위원장.

 

 

-       이상 두회원 유한책임회사에 대한 회원 위원장. 회원 위원장은 법적 대표자이면 통보서를 서명하는 자는 새로운 회원 위원회장이다.

 

 

-       주식회사에 대한 관리 위원장.관리 위원회장은 법적 대표자이면 통보서를 서명하는 자는 관리 위원회가 선출하는 관리 위원장이다

 

 

회원 위원장, 회사 회장, 회사의 관리 위원회장은 거주지에 도명하거나 감옥하거나 정신병으로인해 인식못하는 경우 회사의 통보서에 서명하기를 거부하는 경우 회원 위원회의 회원의 성명 및 서명이 있어야 하고 회사의 법률에 따라 대표자 변경에 대한 일치를 표결한다.

 

 

b) 실시 방식:

 

 

·        기업은 경영 등기실에 기업 등기 증명서 내용에 관한 서류를 제출하거나 기업 등기에 대한 법적 대표자는 국가 정보 포털을 통해서 전자로 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

·        통보서를 받은 후에 경영 등기실에 송장을 인수인계하고 서류 법적을 검사한다. 그리고 기업에게 기업 등기 증명서를 발급한다.

 

 

c) 첨부 서류, 다음과 같은 포함한다:

 

 

·      법적 대표자 변경에 대한 통보서(별첨II-2, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      회사 법률에 따라 대표자를 임명하는 자의 개인 증명서의 법적 사본;

 

 

·      한회원 유한책임회사에 대한 회사 소유자의 결정서; 법률에 따라 대표자 변경에 관한 두회원이상 유한책임회사에 대한 회원 위원회의 회의 기록서의 사본;

 

 

·      법적 대표자는 회사 정관 내용에 대한 변경하는 경우 법적 대표자 변경에 관한 주식회사에 대한 주주총회의 회의 기록서 사본 및 결정서;

 

 

·      기업법의 제 25조 규정에 따라 회사 법적 대표자의 성명, 서명만 변경에 대한 법적 대표자는 회사 정관의 내용에 변경되지 않는 경우 주식 회사에 대한 관리 위원회의 회의 기록서 사본 및 결정서.

 

 

주의: 회의 기록서, 결정서는 회사 정관에 수정된 내용을 명시된다.

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결기간: 법적 서류를 받는 날짜부터 영업 03일이내.

 

 

e) 실시 기관: 경영 등기실– 투자 및 기획청.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과:기업등기 증명서/ 기업등기 서류 보충, 수정에 관한 통보서.

 

 

i) 수수료: 200,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류를 제출하는 시간에 납부).

 

 

k) 양식:

 

 

·      법적 대표자 변경에 대한 통보서(별첨II-2, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

l) 절차 실시 조건, 요청: 시행령78/2015/NĐ-CP의 제 42조 및 기업법의 제 28,29,31조의 규정된다.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 12.081.037          Thực hiện bởi: OrientSoft