a) 진행절차:

 

 

- 1차:투자자는투자및기획부에게투자허가서를반납한다.

 

 

- 2차:투자및기획부는투자자의반납된투자허가서를접수한다.

 

 

b) 진행방식:

 

 

- 서류보내기:서류접수및결과내는부서에서직접제출한다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다);우체국으로보낼수있다.

 

 

- 결과받기: 서류접수및결과내는부서에서직접받다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다); 우체국으로보낼수있다.

 

 

c) 서류성분:

 

 

- 투자등록증

 

 

d) 서류수량:

 

 

- 서류세트 (원본)

 

 

đ) 해결기간:

 

 

-투자자는반납된후바로해결한다.

 

 

e) 진행기관:

 

 

Hung Yen성투자및기획부 ;

 

 

g) 행정절차진행대상:

 

 

.투자허가서발급된국내투자자 ( 개인및조직 )

 

 

h)행정절차진행결과:

 

 

투자및기획부는투자자의투자허가서를접수한다.

 

 

i) 비용:

 

 

없음

 

 

k) 신고서양식

 

 

없음.

 

 

l) 절차진행조건및요청:

 

 

없음.

 

 

m) 행정절차의법리근거:

 

 

- 2014년11월26일67/2014/QH13투자법;

 

 

- 2015년11월12일118/2015/NĐ-CP의정서및 2015년11월18일16/2015/TT-BKHĐT의정서.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước chọn tỉnh Hưng Yên là ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Khác 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 10.449.432          Thực hiện bởi: OrientSoft