3.2 Уведомление об изменении инвестиционного капитала владельца индивидуального предпринимателя  

 

a) Порядок выполнения:                                                                                                                                                        

·      После получения Уведомления Бюро государственной регистрации предприятий выдает Квитанцию, проверяет действительность досье, вносит изменения в информацию об инвестиционном капитале предприятия в Национальную базу данных о государственной регистрации предприятий. В случае, если предприятию это необходимо, Бюро государственной регистрации предприятий выдает предприятию Подтверждение об изменении содержания регистрации предприятия.

·      В случае, если досье уведомления о внесении дополнений, изменений в виды деятельности является недействительным, Бюро государственной регистрации предприятий уведомляет предприятие для внесения изменений или дополнений в досье в течение 03 рабочих дней.

·      В случае каких-либо изменений, о которых предприятие не объявляет, оно подлежит наказанию в соответствии с положениями закона о наказании за административные правонарушения в области планирования и инвестиций.

б) Способ выполнения: Предприятие или уполномоченное лицо подает непосредственно в Бюро государственной регистрации предприятий, где находится головной офис предприятия досье регистрации внесения изменений в Свидетельство о государственной регистрации предприятия или Законный представитель отправит досье через электронную сеть в соответствии с порядком на Национальном информационном портале по государственной регистрации предприятий.

в) В состав досье входит:

·      Уведомление о внесении изменений в Свидетельство о государственной регистрации предприятия (Приложение II-1, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

г) Количество досье: 01.

д) Срок разрешения: В срок 3 (трех) дней с момента получения действующего досье в полном объеме.

e) Орган выполнения: Бюро государственной регистрации предприятий Департамента планирования и инвестиций.

ё) Субъекты, реализующие административные процедуры: Юридическое, физическое лицо.

ж) Результаты выполнения административных процедур: Свидетельство о изменении содержания/Уведомление в внесении изменений, дополнений в досье государственной регистрации предприятия.

з) Сборы:

и) Наименование формы заявления, формы декларации:

·      Уведомление о внесении изменений в Свидетельство о государственной регистрации предприятия (Приложение II-1, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

й) Требования, условия выполнения процедур: предусмотрены в Статье 32 Предпринимательского права и Статье 50 Постановления № 78/2015/NĐ-CP.

к) Правовые основы административных процедур:

·      Предпринимательское право Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам № 68/2014/QH13 26 ноября 2014 года (Предпринимательское право);

·      Постановление Правительства № 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 «О государственной регистрации предприятий» (Постановление № 78/2015/NĐ-CP);

·     Циркуляр Министерства планирования и инвестиций № 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015, руководящий регистрацией предприятий (Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 12.081.160          Thực hiện bởi: OrientSoft