a)실시 과정:

 

 

- 1차: 협동조합의 법적 대표자나 위임 받는자는 협동조합이 설치하는 본사에서 설립하고 싶는 경우 투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실에 등기 서류를 제출한다.

 

 

협동조합은 등기 기관의 이메일로 등기 서류를 송달할 수있는데 서면으로 서류를 제출해야 한다. 왜냐하면 서류 비교 및 보관용 등기 증명서를 받을때이다.

 

 

- 2차: 서류를 접수할 때 협동조합을 등기하는 기관:

 

 

+ 절차를 만드는자에게 효력을 갖는 인민 등록증이나 여권 사본을 제출하기를 요청한다[1].

 

 

+ 위임된 경우 다음과 같이 서류가 있어야 한다: 협동조합 설립자, 협동조합 및 서류 제출 서비스 업체간에 서비스 제공 계약서, 서류를 제출하거나 결과를 받을 때 이 조직의 위임장; 법률의 규정에 따라 결과를 받거나 서류를 제출할 때 위임 서류.

 

 

적합 서류이면 협동조합 등기 기관은 협동조합에게 접수 서류를 보내야 한다.

 

 

- 3차: 경영 장소, 대표 사무실, 지점의 활동 내용, 분야, 직업은 협동조합의 활동 분야, 직업 및 관련 법률의 규정에 맞추면 적합 서류를 받는 날짜부터 05영업일이내 협동조합 등기 기관은 협동조합의 경영 장소, 대표사무실, 지점 등기 증명서를 발급되고 협동조합 등기 서류에 업데한다.

 

 

협동조합의 경영 장소, 대표사무실, 지점, 등기 증명서를 발급된 후에 도장을 새기되고 도장을 사용할 권리가 있다.

 

 

등기 증명서를 발급되지 못하는 경우 협동조합 등기 기관은 협동조합협회에게 서면으로 통보하고 이유를 잘 명시한다.

 

 

- 4차: 협동조합은 협동조합협회의 본사외에 기타 도시, 성, 현에 경영 장소, 대표 사무실, 지점을 설립하는 경우 협동 조합은 다음과 같은 내용으로 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 증명서를 발급 날짜부터 05영업일이내 하겠다:

 

 

+협동조합협회 등기 서류를 보충하기 위해 협동 조합이 본사 주소에 설치하는 장소에 협동조합 등기 증명서를 발급된 기관에게 서면으로 통보한다;

 

 

+협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 증명서 사본을 통보서에 첨부 보내다.

 

 

- 5차: 외국에 지점, 대표사무실, 경영 장소를 설립하는 경우 협동조합은 이 외국의 법률의 규정에 따라 실시해야 한다.

 

 

외국의 관할 기관은 영업15일에 지점, 대표사무실, 경영 장소를 여는 증명서를 발급할 때 협동조합은 다음과 같이 해야 한다:

 

 

+협동조합등기 서류를 추가하기 위해 협동조합이 본사 주소에 설립하는 장소에 협동조합 등기 증명서를 발급하는 기관에게 서면으로 통보한다;

 

 

+ 통보서에 첨부된 관할 외국이 발급된 경영 장소, 대표사무실, 지점 등기 증명서 사본을 보낸다.

 

 

b) 실시방식:

 

 

국가 행정 기관의 본사에 직접 보낸다

 

 

c) 첨부 서류:        

 

 

- 경영 장소, 대표 사무실, 지점 설립 등기에 관한 통보서;

 

 

- 협동조합등기 증명서의 사본;

 

 

- 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점 설립에 대한 회원 대회의 결의안;

 

 

- 경영 장소, 대표 사무실, 지점 대표자 파견에 대한 이사회의 서면으로 결정서;

 

 

- 경영 장소, 대표사무실, 지점 대표자의 법적 증명서, 여권, 주민 등록증의 사본;

 

 

- 협동조합협회의 지점이 법률의 규정에 따라 각 분야가 경력 증명서가 있는 협동조합협회의 지점에 대한 일부 개인의 경력 증명서 사본;

 

 

d) 서류 수량

 

 

서류 한부

 

 

đ) 해결 기한:

 

 

법적 서류를 받는 날짜부터 영업05 일.

 

 

e) 행정 절차 실시 기관:

 

 

투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실.

 

 

g)행정 절차 실시 대상:

 

 

조직

 

 

h) 행정 절차 실시 결과:

 

 

협동조합의 경영 장소, 대표사무실, 지점 등기 증명서.

 

 

i) 비용:200,000 VND (서류를 제출하는 시간에 납기).

 

 

재정부의 2014년 01월 02일에 통지서02/2014/TT-BTC제3조 2항 b점 및 제 2조 6항의 규정에 따라 재정부의 안내에 의해 중앙에 속한 도시, 성 인민 위원회의 결정 관할된 수수료 및 요금에 관한 실시하게 된다.

 

 

k) 신청서의 양식:

 

 

- 통지서03/2014/TT-BKHĐT의 별첨I-5의 규정의 양식에 따라 경영 장소, 대표 사무실, 지점 설립에 관한 통보서;

 

 

i) 행정 절차 실시 조건, 요청:

 

 

- 협동조합의 활동에 맞추는 경영 장소, 대표 사무실, 지점의 활동 내용, 분야, 직업;

 

 

- 협동조합협회의 지점이 법률의 규정에 따라 각 분야가 경력 증명서가 있는 협동조합협회의 지점에 대한 일부 개인의 경력 증명서.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

- 2012년 11월 20일에 협동조합법;

 

 

- 협동조합의 일부 조항에 관한 자세한 규정 2013년 11월 21일에 시행령193/2013/NĐ-CP;

 

 

- 협동조항의 활동 현황 보고 제도 및 협동조합 등기에 안내 2014년 05월 26일에 통지서03/2014/TT-BKHĐT;

 

 

- Hung Yen성 인민 위원회 2008년 12월 28일에 결정서31/2008/QĐ-UBND.

 

 [1]원본에 똑같은 인증 사본, 서명 인증에 관한 2007년 05월 18일에 시행령79/2007/NĐ-CP제6조의 규정에 따라 “효력을 갖는 여권이나 인민 등록증 사본 제출”규정이다 .

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 8      Tổng số lượt truy cập: 12.257.663          Thực hiện bởi: OrientSoft