Hưng Yên: Hiệu quả từ ưu đãi thu hút đầu tư

Số lượt đọc: 7270

Phát huy lợi thế vị trí địa lý là trung tâm đồng bằng Bắc bộ, cùng những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, tỉnh ta là “điểm đến” của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những dự án đầu tư đi vào hoạt động góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Với quan điểm "Thành công của doanh nghiệp và các nhà đầu tư là thành công của tỉnh", tỉnh luôn nỗ lực để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi. 

Hàng loạt cơ chế "mở”, cùng với các chính sách ưu đãi bảo đảm theo quy định của pháp luật dành cho nhà đầu tư được thực hiện công khai, bình đẳng. Các cơ chế ưu đãi được tỉnh xây dựng và thực hiện khá cụ thể, phù hợp với đặc thù, tính chất của dự án đầu tư, nơi thực hiện dự án đầu tư.  

Đối với dự án ngoài khu công nghiệp có ưu đãi như: Thời gian thuê đất thực hiện dự án tối đa 50 năm, khi hết thời hạn thuê đất, nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thuê đất sẽ được xem xét gia hạn đối với các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Khi dự án xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động được miễn tiền thuê đất, tùy thuộc vào tính chất của dự án thuộc danh mục ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ mà được xem xét miễn giảm đến 3 năm.  

Sản xuất tại Công ty TNHH 4P
Sản xuất tại Công ty TNHH 4P

Nếu đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được miễn tới 11 năm. Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Ngoài ra, tùy thuộc vào tính chất dự án mà doanh nghiệp được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác. Ưu đãi về đất đai: Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp: Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, nhà ở xã hội; dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước; dự án đầu tư xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng; dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, môi trường tại khu vực nông thôn...  

Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê đối với phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp; miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước; miễn 11 năm tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản. 

Đối với các dự án đầu tư vào trong khu công nghiệp: Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo ngành nghề, lĩnh vực: Được hưởng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm; được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc một số lĩnh vực như: Ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Được hưởng thuế suất 17% và được miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc một số lĩnh vực như: Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. 

Cùng với những ưu đãi về thuê đất, về nghĩa vụ thuế, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai cam kết giữa Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và UBND tỉnh về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp tối đa xuống còn 1 ngày làm việc, giảm 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan; rút ngắn thời gian cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài xuống còn 5 ngày làm việc, thời gian giải quyết thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp phép lao động xuống còn 3 ngày làm việc; rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản tối đa xuống còn 14 ngày; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới  tối đa xuống dưới 10 ngày đối với hàng xuất khẩu, dưới 12 ngày đối với hàng nhập khẩu... Bên cạnh đó, việc hoàn thuế được thực hiện kịp thời. 

Hàng năm, tỉnh tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp các cấp, tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, qua đó kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn. Toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. Các ngành chức năng hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo nguyên tắc: Khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung. Đáng chú ý, tháng 11.2016 UBND tỉnh thành lập Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên. Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản được đặt tại Khu công nghiệp Thăng Long II, thực hiện các hoạt động nhằm xúc tiến, kêu gọi và hỗ trợ các nhà đầu tư Nhật Bản thực hiện hoạt động đầu tư vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam… 

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, kết quả thu hút đầu tư đạt những con số ấn tượng. 

Năm 2017 tỉnh đã tiếp nhận thêm 255 dự án mới (tăng 61 dự án so với năm 2016), trong đó có 213 dự án trong nước với số vốn đăng ký 15.506 tỷ đồng (tăng 18,95% so với năm 2016), 42 dự án nước ngoài với số vốn 533,5 triệu USD (bao gồm 108,6 triệu USD của 41 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn). 

Toàn tỉnh có tổng số 1.693 dự án đầu tư trên địa bàn (1.291 dự án trong nước, 402 dự án nước ngoài), tổng vốn đăng ký 112,9 nghìn tỷ đồng và 3,9 tỷ USD. Trong năm 2017 có thêm 86 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động lên 960 dự án, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 15,8 vạn lao động. 

Hiệu quả của việc thu hút đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thể hiện rõ nét trong việc mở rộng sản xuất, kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho người dân... Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII xác định: Thu hút đầu tư là một trong 3 khâu đột phá của tỉnh, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong phát triển kinh tế thời kỳ 2016 – 2020.  

Để nghị quyết tiếp tục đi vào đời sống, theo định hướng của tỉnh, thời gian tới tiếp tục nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, khuyến khích các hoạt động xúc tiến đầu tư mang tính liên ngành, liên vùng, theo dự án và đối tác trọng điểm, vận dụng tốt các cơ chế ưu đãi trong thu hút đầu tư. Rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Chú trọng các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua các hình thức hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hợp lý của nhà đầu tư. Hướng dẫn, trợ giúp các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hoặc thu hồi, chấm dứt hoạt động đối với dự án không hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khác vào tiếp cận và đầu tư. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và lợi thế phát triển KT-XH của tỉnh, của vùng và cả nước; ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, thương mại - dịch vụ và du lịch, nông nghiệp nông thôn.  

Theo Minh Nghĩa/baohungyen.vn

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ...

Ngày 03/7/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có Thông cáo báo chí số ...

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 1      Tổng số lượt truy cập: 12.397.867          Thực hiện bởi: OrientSoft