a) 실시 절차:
• 기업은 경영 등기 증명서가 손실되거나 찢어져서 다시 발급되고 싶으면 기업은 경영 등기실에게 기업 등기 증명서를 다시 발급하는 신청서를 보내야 한다. 경영 등기실은 기업 등기 증명서 다시 발급 신청서를 받고 기업 등기 증명서를 다시 발급된 신청서를 받는 날짜 03일이내 기업 등기 증명서를 다시 검토해서 발급된다.
• 기업 등기 증명서가 규정에 따라 맞추지 않으면 경영 등기실은 기업에게 서류를 보충하기 위해 통보서를 보내기 요청한다. 경영 등기실은 기업 등기 증명서를 다시 발급된 신청서를 받는 날짜 03일이내 기업 등기 증명서를 다시 검토해서 발급된다.
• 기업 등기 서류에 신청된 정보가 충실되지 않고 맞지 않으면 경영 등기실은 관할 기관에게 통보해서 법률의 규정에 따라 처리된다. 기업의 법적 서류를 받은 후에기업 등기 증명서를 다시 발급된 신청서를 받는 날짜 03일이내 기업 등기 증명서를 다시 검토해서 발급된다.
• 기업은 새로운 기업 등기 증명서를 발급되면 기존 기업 등기 증명서가 효력이 없다. 
b) 실시 방식: 기업 설립자나 위임 받게 되는자는 기업의 도장 샘플 사용/변경/취소에 관한 경영 등기실에 기업 등기서류를 직접 보내거나 법적 대표자는 기업 등기에 관한 국가 정보 포털의 규정에 따라 인터넷을 통해서 기업 등기 서류를 제출한다.
c) 다음과 같은 서류이다:
• 기업 등기 증명서 다시 발급 신청서/지점, 대표사무실 활동 등기 증명서/ 경영 장소 등기 증명서.
d) 서류 수량: 01 부.
đ) 해결 기간: 대표 사무실, 지점, 기업의 도장 샘플을 통보서를 받은 후에 경영 등기실은 기업에게 송장을 인수인계하고 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 도장 샘플을 실시한다.
e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실..
g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.
h) 행정 절차 실시 결과: 기업 등기 증명서
i) 수수료: 
• 100.000 VND (통지서176/2012/TT-BTC) (서류 제출 시간) (기업 등기 증명서가 손실되거나 찢어 지는 경우);
• 규정이 없다(다시 발급 경우:규정에 따라 기업 등기 증명서가 규정에 따라 실시되지 않다; 기업의 등기 서류에 신청 정보는 충실되지 않고 정확되지 않다).
k) 양식: 
• 기업 등기 증명서 다시 신청서/지점/대표 사무실/ 경영 등기 증명서 (별첨II-20, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).
l) 절차 실시 조건, 요청: 시행령 78/2015/NĐ-CP의 제 58조
m) 행정 절차의 법적 근거: 
• 2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법); 
• 기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);
• 기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT); 
• 기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 12.219.178          Thực hiện bởi: OrientSoft