a) 진행절차:

 

 

- 1차:관리실활동중지결정이있은때부터 7일동안외국투자자는관리실에위치된지방의투자및기획부에게통보서류를보내야한다.

 

 

- 2차:서류를중분히반은후 15일동안투자및기획부는관리실의활동등록증을회수결정을낸다.

 

 

b) 진행방법:

 

 

- 서류보내기:서류접수및결과내는부서에서직접제출한다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다);우체국으로보낼수있다.

 

 

- 결과받기: 서류접수및결과내는부서에서직접받다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다); 우체국으로보낼수있다.

 

 

c) 서류성분:

 

 

-규정된기간전에활동중지하면관리실활동중지결정서 ( 외국의서류경우에상에있는문서는영사확인하고외국어로작성된서류는베트남오로번역하고공증을받아야된다 );

 

 

- 채권자리스트및결재된부채;

 

 

-노동자리스트및노동자의해결된권리;

 

 

-세금기관의세금에대한의무완료에대한확인;

 

 

- 사회보험기관의사회보험에대한의무완료에대한확인;

 

 

-경찰기관의인지취소에대한확인 ( 있는경우 );

 

 

-관리실활동등록증;

 

 

- 사업자등록증복사본;

 

 

- BCC계약서복사본.

 

 

*주의:개인/조직은행정적인절차를진행시공증된복사본니아원본이랑비교할수있기위해본사본및원본을같이제출할수있다.

 

 

d) 서류수량:

 

 

서류01 세트

 

 

đ) 해결기간:

 

 

법규알맞은서류받은후 15일동안해결한다.

 

 

e) 진행기관:

 

 

- 행정절차직접진행기관 : Hung Yen성투자및기획부 ;

 

 

- 배합기관: 관련된부서.

 

 

g) 행정절차진행대상 :

 

 

BCC계약서에있는관리실이있는투자자 ( 개인및조직 ).

 

 

h)행정절차진행결과

 

 

관리실활동등록증회수결정서.

 

 

i) 비용 :

 

 

없음

 

 

k) 신청서양식:

 

 

없음

 

 

l)절차진행조건및요청:

 

 

없음

 

 

m)행정절차의법리근거:

 

 

- 2014년11월26일67/2014/QH13 투자법;

 

 

-투자법의몇조항을자세히규정하고시행안내에대한 2015년11월12일118/2015/NĐ-CP결의서;

 

 

-베트남에서투자활동보고및투자절차진행양식규정된 2015년11월18일16/2015/TT-BKHĐT안내장

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 12.257.448          Thực hiện bởi: OrientSoft