a) 실시 절차:
• 기업은 경영 장소, 대표사무실, 지점 활동 정지에 대한 실시한다 (시행령78/2015/NĐ-CP의 제 59조 1항).
• 기업 해체 결정 통과.
• 개인 기업주, 회원 위원회, 회사 소유자, 관리 위원회는 기업 자산 정산을 직접 관리한다. 회사 정관가 개별 정산 조직 설립 규정이 있는 경우를 제외한다.
• 통과된 날짜부터 07일이내 해체 결정서, 회의 기록서는 경영 등기 기관, 세금 기관에 회의 기록서를 보내야 한다. 경영 등기실은 기업의 대표 사무실, 지점, 본사에 공개적으로 통보하고 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 해체 결정서를 게시한다.
• 기업은 결제되지 않는 재정 의무가 있는 경우 채권자, 관련 의무자에게 미결금 해결 방안에 관한 해체 결정서를 보내야 한다. 본 통보서는 채권자의 성명, 주소, 미결금, 기간, 장소 및 미결금 결제 방식, 채권자의 고소 해결 기간 및 방식 등 있어야 한다.
• 경영 등기 기관은 기업의 해체 결정서를 받은 후에 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 해체 절차를 하고 있는 기업의 현황을 통보해야 한다.
• 기업의 법적 대표자는 기업의 미결금을 결제 완료하는 날짜부터 05일이내 경영 등기 기관에게 해체 신청서를 보낸다.
• 본 조의 3항의 규정에 따라 해체 결정서를 받는 날짜부터 180일이내 기업 해체 의견이 없고 해체 서류를 받은 날짜 05일이내 경영 등기 기관은 기업 등기에 관한 국가 데이터 기초에 기업 법적 상태를 업데이트한다.
• 경찰이 발급된 도장에 대한 기업은 도장 및 도장 샘플 등기된 증명서를 다시 반납해야 한다.
b) 실시 방식: 기업은 경영 등기실에 기업 등기 증명서 내용에 관한 서류를 제출하거나 기업 등기에 대한 법적 대표자는 국가 정보 포털을 통해서 전자로 기업 등기 서류를 제출한다.
c) 다음과 같은 서류이다:
• 기업 해체에 관한 통보서;
• 기업 자산 정산 보고서; 결제된 미결금 및 채권자의 명단, 근로자에게 세금 미결금 지급 (있는 경우);
• 한회원 유한책임회사에 대한 회사 소유자의 결정서; 두회원이상 유한책임회사에 대한 회원 위원회의 회의 기록서 사본, 기업 해체에 관한 합작 회사에 대한 합작 회원;
• 도장 및 도장 샘플 증명서 (있는 경우)나 도장 회수 증명서;
• 기업 등기 증명서;
• 투자 허가서, 투자 증명서, 기타 법적 서류를 발급되는 기업에 대한 기업은 첨부 서류를 제출해야 한다:투자 증명서 사본; 세금 등기 증명서 사본;통지서20/2015/TT-BKHĐT의 별첨 II-18의 규정에 따라 기업 정보 업데이트, 보충 신청서.
d) 서류 수량: 01 부.
đ) 해결 기간: 법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.
e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.
g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.
h)행정 절차 실시 결과:기업 등기 증명서/ 기업 등기 서류 수정, 보충에 대한 통보서.
i) 수수료: 
k) 양식: 
• 기업 해체에 관한 통보서 (별첨II-24, 통지서 20/2015/TT-BKHĐT).
• 투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업에 대한 기업 등기 정보 업데이트, 보충 신청서류 (별첨II-18 통지서20/2015/TT-BKHĐT).
l) 절차 실시 요청, 조건: 기업법의 제 201조 2항의 규정에 따라 기업은 기타 자산 의무 및 미결금을 결제 완료한 후에 해체된다.
m) 행정 절차의 법적 근거: 
• 2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법); 
• 기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);
• 기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT); 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 12.219.165          Thực hiện bởi: OrientSoft