a) 실시 절차:

 

 

1차: 협동조합의관리위원회는 합병 방안을 세우고 회원 대회에게 결정위해 제출한다. 회원 대회가 합병을 결정한 후에 관리 위원회는 협동조합의 합병 결정에 관한 경제 관계가 있는 개인이나 각 조직, 대주에게 서면으로 서면으로 통보한다.

 

 

- 2차: 합병된 협동조합의 관리 위원회는 합병 방안 (다음과 같은 주요 내용: 부채, 자본, 자산 처리 방안; 노동 처리 방안, 합병된 협동조합의 문제점 등 이다)에 대한 협의한다.

 

 

- 3차: 합병후 협동조합은 협동조합이 본사에 설치하는 주소에 투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실에 변경 등기 서류를 제출한다

 

 

- 4차: 서류를 접수할 때 협동조합 등기 기관은 다음으로 한다:

 

 

+ 절차를 작성하는 자에게 효력을 갖는 여권이나 주민등록증 사본을 제출한다.

 

 

+위임된 경우 다음과 같이 서류가 있어야 한다: 협동조합 설립자, 협동조합 및 서류 제출 서비스 업체간에 서비스 제공 계약서, 서류를 제출하거나 결과를 받을 때 이 조직의 위임장; 법률의 규정에 따라 결과를 받거나 서류를 제출할 때 위임 서류.

 

 

- 5차: 협동조합 등기 기관은 법적 변경 등기 서류를 접수할 때 송장을 인수인계한다.그리고 협동조합의 등기 내용 변경에 대한 실시하고 협동조합에게 새로운 등기 증명서를 발급한다

 

 

- 6차: 협동조합은 새로운 등기 서류를 발급할 때 기존 등기 증명서 원본을 다시 내야 한다.

 

 

b) 실시 방식:

 

 

이메일이나 직접 보낸다

 

 

c) 첨부 서류:

 

 

- 협동조합의 등기 내용 변경에 관한 등기 요청서;

 

 

- 협동조합 합병에 관한 회원 대회의 의결.

 

 

d) 서류 수량:

 

 

서류 1부

 

 

đ)해결 기간:

 

 

법적 서류를 받은 날짜부터 영업05일.

 

 

e)행정 절차 실시 기관:

 

 

투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실.

 

 

g)행정 절차 실시 대상:

 

 

개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과:

 

 

협동조합등기 증명서.

 

 

i)         비용: 20,000 VND (서류를 제출하는 시간에 납기).

 

 

재정부의 2014년 01월 02일에 통지서02/2014/TT-BTC제3조 2항 b점 및 제 2조 6항의 규정에 따라 재정부의 안내에 의해 중앙에 속한 도시, 성 인민 위원회의 결정 관할된 수수료 및 요금에 관한 실시하게 된다.

 

 

k) 신청서의 양식:

 

 

통지서03/2014/TT-BKHĐT의 별첨 I-7의 규정 양식에 따라 협동조합 등기 내용 변경에 관한 등기 요청서.

 

 

l) 절차 실시 요청, 조건 (있는 경우):

 

 

없음

 

 

m)행정 절차의 법적 근거:

 

 

- 2012년 11월 20일에 협동조합법;

 

 

- 협동조합의 일부 조항에 관한 자세한 규정 2013년 11월 21일에 시행령193/2013/NĐ-CP;

 

 

- 협동조항의 활동 현황 보고 제도 및 협동조합 등기에 안내 2014년 05월 26일에 통지서03/2014/TT-BKHĐT;

 

 

- Hung Yen성 인민 위원회 2008년 12월 28일에 결정서31/2008/QĐ-UBND.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 12.257.761          Thực hiện bởi: OrientSoft